Решение № РП-010-18-021 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-010/12.01.2018 против директор дирекция "ППСВ" към ИА "АА"

Решение № РП-010-18-021 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-010/12.01.2018 против директор дирекция "ППСВ" към ИА "АА"