Решение № РП-009-18-020 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-009/12.01.2018 против главен архитект на община П

Решение № РП-009-18-020 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-009/12.01.2018 против главен архитект на община П