Решение № РП-007-18-022 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-20189-007/10.01.2018 против учител в 139 - то ОУ гр.С

Решение № РП-007-18-022 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-20189-007/10.01.2018 против учител в 139 - то ОУ гр.С