Решение № РП-203-17-008 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-203/23.11.2017 г. относно народен представител в 44-то Народно събрание на Република България и министър

Решение № РП-203-17-008 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-203/23.11.2017 г.