Решение № РП-223-17-014 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-223/22.12.2017 г. относно член на общинска избирателна комисия

Решение № РП-223-17-014 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-223/22.12.2017 г.