Решение № РП-208-17-013 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-208/27.11.2017 г. относно енорийски свещеник и енорийски служител

Решение № РП-208-17-013 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-208/27.11.2017 г.