Решение № РП-263-13-012 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-263/24.09.2013 г. относно директор на дирекция „Бюро по труда“

Решение № РП-263-13-012 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-263/24.09.2013 г.