Решение № РП-217-17-011 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-217/08.12.2017 г. относно директор и заместник-директор на РЗИ

Решение № РП-217-17-011 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-217/08.12.2017 г.