Решение № РП-005-18-010 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2018-005/05.01.2018 г. относно председател на читалищно настоятелство и председател на МИГ

Решение № РП-005-18-010 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2018-005/05.01.2018 г.