Решение № РП-317-13-009 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-317/25.11.2013 г. относно кмет на община

Решение № РП-317-13-009 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-317/25.11.2013 г.