Решение № РП-190-17-007 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-190/03.11.2017 г. относно ректор, декан, заместник-декан, ръководител катедра и преподаватели при Лесотехнически университет

Решение № РП-190-17-007 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-190/03.11.2017 г.