Решение № РП-222-17-006 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-222/20.12.2017 г. относно строителен инженер

Решение № РП-222-17-006 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-222/20.12.2017 г.