Решение № РП-209-17-003 / 11.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-209/28.11.2017 г. относно главен архитект

Решение № РП-209-17-003 / 11.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-209/28.11.2017 г.