Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-082-17-039 / 29.06.2017 г. относно общински съветници в Общински съвет Д.
Решение № РС-080-17-038 / 29.06.2017 г. относно общински съветник и председател на ПКЗОР към ОбС-С.З.
Решение № РС-077-17-037 / 27.06.2017 г. относно общински съветник и председател на ОбС-Д.
Решение № РС-038-17-036 / 30.05.2017 г. относно бивш главен инспектор в РО „ИДТН – Югоизточна България“, ГД „ИДТН“ при ДАМТН
Решение № РС-046-17-035 / 30.05.2017 г. относно кмет на с. Б.
Решение № РС-027-17-034 / 25.05.2017 г. относно главен инспектор по приходите при ТД на НАП В.Т. – офис Г.
Решение № РС-012-17-033 / 18.05.2017 г. относно заместник-министър
Решение № РС-053-17-032 / 18.05.2017 г. относно директор на ОП Обредни дейности в гр. П.
Решение № РС-002-17-031 / 18.05.2017 г. относно старши специалист в Общинска администрация гр. П.
Решение № РС-019-17-030 / 09.05.2017 г. относно областен управител на Област С.З. и главен счетоводител в Областна администрация С.З.