Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-053-17-032 / 18.05.2017 г. относно директор на ОП Обредни дейности в гр. П.
Решение № РС-002-17-031 / 18.05.2017 г. относно старши специалист в Общинска администрация гр. П.
Решение № РС-019-17-030 / 09.05.2017 г. относно областен управител на Област С.З. и главен счетоводител в Областна администрация С.З.
Решение № РС-222-16-029 / 27.04.2017 г. относно кмет на кметство
Решение № РС-210-16-028 / 27.04.2017 г. относно директор на Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“ – Л.
Решение № РС-024-17-027 / 25.04.2017 г. относно началник група Териториална полиция в 01 РУ на МВР - Д.
Решение № РС-011-17-026 / 25.04.2017 г. относно общински съветник в ОбС-П.
Решение № РС-144-16-025 / 12.04.2017 г. относно управител на общински лечебни заведения
Решение № РС-010-17-024 / 11.04.2017 г. относно служител в МТСП
Решение № РС-003-17-023 / 11.04.2017 г. относно председателя на УС на КНОБ