Решение № РС-006-17-067 / 14.12.2017 г. относно кмет на Община Р.

Решение № РС-006-17-067 / 14.12.2017 г.