Решение № РС-123-17-064 / 28.11.2017 г. относно управител на „Водоснабдяване и канализация – П.“ ООД

Решение № РС-123-17-064 / 28.11.2017 г.