Решение № РС-100-17-063 / 09.11.2017 г. относно управител на „Водоснабдяване и канализация – Ш.“ ООД

Решение № РС-100-17-063 / 09.11.2017 г.