Решение № РС-155-17-061 / 09.11.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет – Т.

Решение № РС-155-17-061 / 09.11.2017 г.