Решение № РС-145-17-060 / 09.11.2017 г. относно общински съветник

Решение № РС-145-17-060 / 09.11.2017 г.