Решение № РС-088-17-049 / 22.08.2017 г. относно началник на сектор при ТД на НАП В.Т

Решение № РС-088-17-049 / 22.08.2017 г.