Решение № РС-102-17-047 / 10.08.2017 г. относно общински съветник и директор на ОУ

Решение № РС-102-17-047 / 10.08.2017 г.