Решение № РС-092-17-046 / 10.08.2017 г. относно общински съветник

Решение № РС-092-17-046 / 10.08.2017 г.