Решение № РС-065-17-044 / 27.07.2017 г. относно общински съветник

Решение № РС-065-17-044 / 27.07.2017 г.