Решение № РС-074-17-043 / 13.07.2017 г. относно общински съветник

Решение № РС-074-17-043 / 13.07.2017 г.