Решение № РС-063-17-042 / 11.07.2017 г. относно общински съветник

Решение № РС-063-17-042 / 11.07.2017 г.