Решение № РС-034-17-041 / 05.07.2017 г. относно директор на начално училище

Решение № РС-034-17-041 / 05.07.2017 г.