Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-075-17-078 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-075/18.04.2017 г. относно кмет на кметство
Решение № РП-083-17-077 / 08.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-083/27.04.2017 г. относно директор на дирекция
Решение № РП-079-17-076 / 08.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-079/20.04.2017 г. относно директор на Регионална инспекция по околна среда и води
Решение № РП-066-17-075 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-066/11.04.2017 г. относно кметски наместник
Решение № РП-040-17-074 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-040/13.03.2017 г. относно кмет на Община П.
Решение № РП-036-17-073 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-036/10.03.2017 г. относно директор на училище
Решение № РП-072-17-072 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-072/12.04.2017 г. относно бивш Директор на ЦФЛД
Решение № РП-078-17-071 / 23.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-078/20.04.2017 г. относно кмет на община
Решение № РП-081-17-070 / 23.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-081/24.04.2017 г. относно директор на общинско предприятие
Решение № РП-085-17-069 / 23.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-085/02.05.2017 г. относно ЧСИ с район на действие – ВОС