Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-023-17-034 / 21.03.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-023/20.02.2017 г. относно директор на ОУ „Е.Г.“ в гр. Д.
Решение № РП-014-17-033 / 16.03.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-014/10.02.2017 г. относно директор на Областна дирекция по безопасност на храните – В.
Решение № РП-127-16-032 / 16.03.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-127/14.06.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет – Б. и заместник-кмет на Община Б.
Решение № РП-003-17-031 / 16.03.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-003/20.02.2017 г. от главен инспектор в Главна дирекция „Автомобилна администрация“
Решение № РП-020-17-030 / 14.03.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-020/20.02.2017 г. относно служител в Държавен фонд „Земеделие“ – гр. П.
Решение № РП-026-17-029 / 14.03.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-026/24.02.2017 г. относно кмет на Община Т.
Решение № РП-005-17-028 / 09.03.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-5/18.01.2017 г. относно кмет и заместник-кмет на Община П.
Решение № РП-016-17-027 / 07.03.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-016/13.02.2017 г. относно Ръководител катедра /ЦФВС/ в ТУ-Филиал П.
Решение № РП-007-17-026 / 07.03.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-007/ 23.01.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет- Б. и началник на РДНСК-СИР
Решение № РП-212-16-025 / 02.03.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-212/14.11.2016 г. относно Директор на ДТП към НАГ при СО