Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-008-17-112 / 08.08.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-008/12.07.2017 г. от член на КС на СНЦ “МИГ Н.П.-К.“ и директор на дирекция „Обща администрация“ в Община К.
Решение № РП-131-17-111 / 08.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-131/24.07.2017 г. относно неидентифицирани лица
Решение № РП-020-14-110 / 03.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-020/13.01.2014 г. относно директор на ПГЕЕ-С.
Решение № РП-111-17-109 / 03.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-111/22.06.2017 г. относно директор на ПГТ „А. К.“- гр. П.
Решение № РП-118-17-108 / 01.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-118/04.07.2017 г. относно Заместник-кмет по „Финанси и бюджет“ в Община К.
Решение № РП-122-17-107 / 01.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-122/06.07.2017 г. относно началник отдел към РДГ
Решение № РП-112-17-106 / 01.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-112/27.06.2017 г. относно управител на Диагностично-консултативен център
Решение № РП-108-17-105 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-108/21.06.2017 г. относно секретар на Община Ч.Б., председател на ОбС-Ч.Б. и директор на дирекция в Община Ч.Б.
Решение № РП-106-17-104 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-106/16.06.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-109-17-103 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-109/21.06.2017 г. относно Началник на затвора