Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-093-17-088 / 04.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-093/25.05.2017 г. относно Главен инспектор в Инспектората на ВСС
Решение № РП-090-17-087 / 04.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-090/25.05.2017 г. относно началник отдел в Областна дирекция по безопасност на храните – Д.
Решение № РП-110-17-086 / 04.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-110/22.06.2017 г. относно Изпълнителен директор на „ЕСО“ ЕАД
Решение № РП-006-17-085 / 04.07.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-006/02.06.2017 г. от кмет на Община К.
Решение № РП-057-17-084 / 29.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-057/04.04.2017 г. относно общински съветник в ОбС-П.
Решение № РП-064-17-083 / 29.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-064/10.04.2017 г. относно Административен ръководител на Окръжен съд- гр. П. и Административен ръководител на Районна прокуратура-гр. П.
Решение № РП-087-17-082 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-087/09.05.2017 г. относно директор на НИМ
Решение № РП-086-17-081 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-086/03.05.2017 г. относно член на ВСС
Решение № РП-084-17-080 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-084/02.05.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет – С.
Решение № РП-101-17-079 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-101/12.06.2017 г. относно Управител на клон към „Напоителни системи“ ЕАД