Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-126-17-122 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-126/11.07.2017 г. относно секретар и служители в Националната комисия за борба с трафик на хора
Решение № РП-130-17-121 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-130/19.07.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-128-17-120 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-128/19.07.2017 г. относно кмет на с. Г., община П., мандат 2007-2011 и 2011-2015 г.
Решение № РП-033-13-119 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-033/04.02.2013 г. относно общински съветник в Общински съвет- С.
Решение № РП-139-17-118 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-139/04.08.2017 г. относно директор на „Археологически музей“, гр. Х.
Решение № РП-133-17-117 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-133/24.07.2017 г. относно старши експерт в Областна дирекция „Земеделие“ - гр. В.
Решение № РП-119-17-116 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-119/04.07.2017 г. относно административен ръководител и съдебен администратор в Окръжен съд – С.
Решение № РП-120-17-115 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-120/05.07.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет П.
Решение № РП-127-13-114 / 10.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-127/23.04.2013 г. относно кмет на Община П.
Решение № РП-124-17-113 / 10.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-124/10.07.2017 г. относно началник на РУО-П. и началник на РУО-С.З.