Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-114-17-098 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-114/28.06.2017 г. относно главен асистент
Решение № РП-113-17-097 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-113/27.06.2017 г. относно директор на ОУ
Решение № РП-117-17-096 / 20.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-117/30.06.2017 г. относно началник на териториален отдел към РДГ-С.
Решение № РП-239-13-095 / 20.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-239/30.08.2013 г. относно младши експерт в МЗХ
Решение № РП-096-17-094 / 18.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-096/06.06.2017 г. относно директор на дирекция, главен експерт, главен счетоводител и правен сътрудник в Община С.
Решение № РП-061-17-093 / 13.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-61/06.04.2017 г. относно кмет на Община Д.
Решение № РП-007-17-092 / 13.07.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-007/05.06.2017 г. от народен представител
Решение № РП-091-17-091 / 11.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-91/25.05.2017 г. относно председател на Общински съвет – Н.
Решение № РП-089-17-090 / 11.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-089/17.05.2017 г. относно член на Висшия съдебен съвет
Решение № РП-095-17-089 / 05.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-095/01.06.2017 г. относно общински съветник