Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-140-15-132 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-140/29.05.2015 г. относно директор на ОДЗ-Б.
Решение № РП-192-14-131 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по производство с рег. № РОП-2014-192/12.08.2014 г. относно бивш Директор на РЗИ в гр. Р.
Решение № РП-248-13-130 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-248 / 05.09.2013 г. относно Директор на ДСТ, гр. С.
Решение № РП-149-17-129 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-149/21.08.2017 г. относно служители в Столична община
Решение № РП-137-17-128 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-137/31.07.2017 г. относно главен секретар на ДАМТН
Решение № РП-132-17-127 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-132/24.07.2017 г. относно началник на отдел в Община Р.
Решение № РП-136-17-126 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-136/ 31.07.2017 г. относно изпълнителен директор, членове на Изпълнителния съвет и юридически съветник на Сдружение „РЦОНКН“
Решение № РП-135-17-125 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-135 / 25.07.2017 г. относно директор на институт към БАН и завеждащ отдел „****“, член на Научния съвет в И***-БАН
Решение № РП-064-13-124 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-64/04.03.2013 г. относно държавен експерт при Министерството на здравеопазването
Решение № РП-042-17-123 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-42/15.03.2017 г. относно кмет, общински съветници и експерти в общинска администрация