Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-015-17-054 / 09.05.2017 г. за прекратяване на производство с рег. № С-2017-15/10.02.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет – К.
Решение № РП-030-17-053 / 27.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-030/02.03.2017 г. относно директор на Регионална дирекция по горите – С.
Решение № РП-050-17-052 / 27.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-050/24.03.2017 г. относно директор на дирекция в Община А.
Решение № РП-039-17-051 / 25.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-039/13.03.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет гр. Т.
Решение № РП-031-17-050 / 25.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-031/02.03.2017 г. относно директор на Областна дирекция по безопасност на храните-С.
Решение № РП-056-17-049 / 25.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-056/03.04.2017 г. относно главен директор на Главна дирекция Аграрно развитие в ОД Земеделие - гр. С.
Решение № РП-051-17-048 / 25.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-051/24.03.2017 г. относно директор на дирекция в Община А.
Решение № РП-045-17-047 / 20.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-045/16.03.2017 г. относно управител на клон „Д.Д.“ към „Н.С.“ ЕАД
Решение № РП-044-17-046 / 12.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-044/15.03.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-047-17-045 / 11.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-047/17.03.2017 г. относно Председател, секретар, член на читалищното настоятелство и счетоводител в НЧ „С.-1902“, с. Ш.