Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-150-17-142 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-150/23.08.2017 г. относно заместник-министър
Решение № РП-121-16-141 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-121/06.06.2016 г. относно общински съветници в Общински съвет- П. б., мандат 2011-2015 г.
Решение № РП-142-17-140 / 28.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-142/08.08.2017 г. относно кметски наместник
Решение № РП-058-16-139 / 28.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-58/22.03.2016 г. относно директор на областна дирекция „Земеделие“ и главен експерт в същата дирекция
Решение № РП-203-13-138 / 26.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-203/29.07.2013 г. относно председател на КПУКИ
Решение № РП-334-13-137 / 26.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-334/04.12.2013 г. относно началник на отдел „Архитектура“ в Община П.
Решение № РП-057-16-136 / 26.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-057/21.03.2016 г. относно общински съветници
Решение № РП-125-17-135 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-125/10.07.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-134-17-134 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-134/25.07.2017 г. относно директор, счетоводител и юрисконсулт към СЦДП – ДП-Г.
Решение № РП-143-17-133 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-143/11.08.2017 г. относно директор на дирекция „Медицински дейности“- РЗИ Б. и общински съветник в Общински съвет- С.