Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-118-17-108 / 01.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-118/04.07.2017 г. относно Заместник-кмет по „Финанси и бюджет“ в Община К.
Решение № РП-122-17-107 / 01.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-122/06.07.2017 г. относно началник отдел към РДГ
Решение № РП-112-17-106 / 01.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-112/27.06.2017 г. относно управител на Диагностично-консултативен център
Решение № РП-108-17-105 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-108/21.06.2017 г. относно секретар на Община Ч.Б., председател на ОбС-Ч.Б. и директор на дирекция в Община Ч.Б.
Решение № РП-106-17-104 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-106/16.06.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-109-17-103 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-109/21.06.2017 г. относно Началник на затвора
Решение № РП-105-17-102 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-105/16.06.2017 г. относно управител на общинско дружество
Решение № РП-121-17-101 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-121/06.07.2017 г. относно горски инспектор
Решение № РП-115-17-100 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-115/29.06.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-103-17-099 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-103/14.06.2017 г. относно кмет на Община Б.