Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-058-17-064 / 16.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-58/04.04.2017 г. относно директор на „Център за подкрепа за личностното развитие – Общински детски комплекс“ гр. К.
Решение № РП-068-17-063 / 16.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-068/12.04.2017 г. относно кмет на община
Решение № РП-067-17-062 / 16.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-067/11.04.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-060-17-061 / 16.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-060/06.04.2017 г. относно Заместник-кмет на Община
Решение № РП-049-17-060 / 16.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-049/23.03.2017 г. относно поличитески съветник на министър на здравеопазването, председател на НЗ на НЗОК и изпълнителен директор на ИАМО
Решение № РП-048-17-059 / 11.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-048/23.03.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-005-17-058 / 11.05.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-5/10.04.2017 г. от управител на дружество
Решение № РП-055-17-057 / 11.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-055/30.03.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-054-17-056 / 11.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-054/29.03.2017 г. относно Председател на КЕМИ към МЗ
Решение № РП-001-17-055 / 11.05.2017 г. за прекратяване на производство с рег. № РОП-2017-001/21.03.2017 г. относно директор на ОУ