Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-040-17-074 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-040/13.03.2017 г. относно кмет на Община П.
Решение № РП-036-17-073 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-036/10.03.2017 г. относно директор на училище
Решение № РП-072-17-072 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-072/12.04.2017 г. относно бивш Директор на ЦФЛД
Решение № РП-078-17-071 / 23.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-078/20.04.2017 г. относно кмет на община
Решение № РП-081-17-070 / 23.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-081/24.04.2017 г. относно директор на общинско предприятие
Решение № РП-085-17-069 / 23.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-085/02.05.2017 г. относно ЧСИ с район на действие – ВОС
Решение № РП-070-17-068 / 23.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-070/12.04.2017 г. относно старши експерт в Дирекция „***“ към ИО „Проф. Ц.Л.“ при МО
Решение № РП-029-17-067 / 23.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-029/28.02.2017 г. относно настоящ Директор на дирекция и бивш главен юрисконсулт в Областна администрация - В. и срещу областните управители на В.
Решение № РП-059-17-066 / 18.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-059/06.04.2017 г. относно кмет на община
Решение № РП-073-17-065 / 18.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-073/18.04.2017 г. относно заместник- кмет на община