Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-139-17-118 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-139/04.08.2017 г. относно директор на „Археологически музей“, гр. Х.
Решение № РП-133-17-117 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-133/24.07.2017 г. относно старши експерт в Областна дирекция „Земеделие“ - гр. В.
Решение № РП-119-17-116 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-119/04.07.2017 г. относно административен ръководител и съдебен администратор в Окръжен съд – С.
Решение № РП-120-17-115 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-120/05.07.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет П.
Решение № РП-127-13-114 / 10.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-127/23.04.2013 г. относно кмет на Община П.
Решение № РП-124-17-113 / 10.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-124/10.07.2017 г. относно началник на РУО-П. и началник на РУО-С.З.
Решение № РП-008-17-112 / 08.08.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-008/12.07.2017 г. от член на КС на СНЦ “МИГ Н.П.-К.“ и директор на дирекция „Обща администрация“ в Община К.
Решение № РП-131-17-111 / 08.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-131/24.07.2017 г. относно неидентифицирани лица
Решение № РП-020-14-110 / 03.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-020/13.01.2014 г. относно директор на ПГЕЕ-С.
Решение № РП-111-17-109 / 03.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-111/22.06.2017 г. относно директор на ПГТ „А. К.“- гр. П.