Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-129-17-152 / 17.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-129/19.07.2017 г. относно заместник-кмет
Решение № РП-161-17-151 / 17.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-161/26.09.2017 г. относно заместник- министър
Решение № РП-153-17-150 / 12.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-153/04.09.2017 г. относно Съдия по вписванията и Ръководител на съдиите по вписванията с район на действие – РС-Л.
Решение № РП-144-17-149 / 12.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-144/14.08.2017 г. относно председател и заместник-председател на Националния статистически институт
Решение № РП-156-17-148 / 12.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-156/18.09.2017 г. относно изпълнителен директор на Изпълнителна агенция СОСЕЗФ
Решение № РП-168-13-147 / 12.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-168/14.06.2013 г. относно управител на общинско дружество; общински съветник и председател на Общинския съвет в гр. Б.; заместник-кмет и кмет на Община Б.
Решение № РП-002-16-146 / 05.10.2017 г. за прекратяване на производство с рег. № РОП-2016-002/21.07.2016 г. относно директор на ОУ
Решение № РП-130-13-145 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-130/30.04.2013 г. относно кмет, заместник-кметове и началник отдел в Община Р., общински съветник и председател на Общинския съвет
Решение № РП-158-17-144 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-158/20.09.2017 г. относно Управител на клон към „Напоителни системи“ ЕАД
Решение № РП-152-17-143 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-152/01.09.2017 г. относно служители в Община С.