Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-137-17-128 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-137/31.07.2017 г. относно главен секретар на ДАМТН
Решение № РП-132-17-127 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-132/24.07.2017 г. относно началник на отдел в Община Р.
Решение № РП-136-17-126 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-136/ 31.07.2017 г. относно изпълнителен директор, членове на Изпълнителния съвет и юридически съветник на Сдружение „РЦОНКН“
Решение № РП-135-17-125 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-135 / 25.07.2017 г. относно директор на институт към БАН и завеждащ отдел „****“, член на Научния съвет в И***-БАН
Решение № РП-064-13-124 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-64/04.03.2013 г. относно държавен експерт при Министерството на здравеопазването
Решение № РП-042-17-123 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-42/15.03.2017 г. относно кмет, общински съветници и експерти в общинска администрация
Решение № РП-126-17-122 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-126/11.07.2017 г. относно секретар и служители в Националната комисия за борба с трафик на хора
Решение № РП-130-17-121 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-130/19.07.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-128-17-120 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-128/19.07.2017 г. относно кмет на с. Г., община П., мандат 2007-2011 и 2011-2015 г.
Решение № РП-033-13-119 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-033/04.02.2013 г. относно общински съветник в Общински съвет- С.