Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-009-17-162 / 02.11.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-009/16.10.2017 г. от съдебен секретар в Административен съд
Решение № РП-163-17-161 / 31.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-163/29.09.2017 г. относно Началник на РУО и директор на ОУ
Решение № РП-168-17-160 / 26.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-168/04.10.2017 г. относно началник на затвор
Решение № РП-159-17-159 / 26.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-159/20.09.2017 г. относно директор на ОУ
Решение № РП-164-17-158 / 24.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-164/29.09.2017 г. срещу неидентифицирани лица
Решение № РП-157-17-157 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-157/19.09.2017 г. относно главен специалист в Община С.
Решение № РП-173-17-156 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-173/06.10.2017 г. относно твърдения за нарушения при провеждане на конкурси и заемане на длъжности в университет
Решение № РП-138-17-155 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-138/02.08.2017 г. относно инспектор при Изпълнителна агенция
Решение № РП-151-17-154 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-151/25.08.2017 г. относно директор на СМГ
Решение № РП-121-14-153 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-121/21.05.2014 г. относно кмет на Община Х.