Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-096-17-094 / 18.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-096/06.06.2017 г. относно директор на дирекция, главен експерт, главен счетоводител и правен сътрудник в Община С.
Решение № РП-061-17-093 / 13.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-61/06.04.2017 г. относно кмет на Община Д.
Решение № РП-007-17-092 / 13.07.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-007/05.06.2017 г. от народен представител
Решение № РП-091-17-091 / 11.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-91/25.05.2017 г. относно председател на Общински съвет – Н.
Решение № РП-089-17-090 / 11.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-089/17.05.2017 г. относно член на Висшия съдебен съвет
Решение № РП-095-17-089 / 05.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-095/01.06.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-093-17-088 / 04.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-093/25.05.2017 г. относно Главен инспектор в Инспектората на ВСС
Решение № РП-090-17-087 / 04.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-090/25.05.2017 г. относно началник отдел в Областна дирекция по безопасност на храните – Д.
Решение № РП-110-17-086 / 04.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-110/22.06.2017 г. относно Изпълнителен директор на „ЕСО“ ЕАД
Решение № РП-006-17-085 / 04.07.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-006/02.06.2017 г. от кмет на Община К.