Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-203-13-138 / 26.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-203/29.07.2013 г. относно председател на КПУКИ
Решение № РП-334-13-137 / 26.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-334/04.12.2013 г. относно началник на отдел „Архитектура“ в Община П.
Решение № РП-057-16-136 / 26.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-057/21.03.2016 г. относно общински съветници
Решение № РП-125-17-135 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-125/10.07.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-134-17-134 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-134/25.07.2017 г. относно директор, счетоводител и юрисконсулт към СЦДП – ДП-Г.
Решение № РП-143-17-133 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-143/11.08.2017 г. относно директор на дирекция „Медицински дейности“- РЗИ Б. и общински съветник в Общински съвет- С.
Решение № РП-140-15-132 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-140/29.05.2015 г. относно директор на ОДЗ-Б.
Решение № РП-192-14-131 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по производство с рег. № РОП-2014-192/12.08.2014 г. относно бивш Директор на РЗИ в гр. Р.
Решение № РП-248-13-130 / 21.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-248 / 05.09.2013 г. относно Директор на ДСТ, гр. С.
Решение № РП-149-17-129 / 19.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-149/21.08.2017 г. относно служители в Столична община