Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-156-17-148 / 12.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-156/18.09.2017 г. относно изпълнителен директор на Изпълнителна агенция СОСЕЗФ
Решение № РП-168-13-147 / 12.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-168/14.06.2013 г. относно управител на общинско дружество; общински съветник и председател на Общинския съвет в гр. Б.; заместник-кмет и кмет на Община Б.
Решение № РП-002-16-146 / 05.10.2017 г. за прекратяване на производство с рег. № РОП-2016-002/21.07.2016 г. относно директор на ОУ
Решение № РП-130-13-145 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-130/30.04.2013 г. относно кмет, заместник-кметове и началник отдел в Община Р., общински съветник и председател на Общинския съвет
Решение № РП-158-17-144 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-158/20.09.2017 г. относно Управител на клон към „Напоителни системи“ ЕАД
Решение № РП-152-17-143 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-152/01.09.2017 г. относно служители в Община С.
Решение № РП-150-17-142 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-150/23.08.2017 г. относно заместник-министър
Решение № РП-121-16-141 / 03.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-121/06.06.2016 г. относно общински съветници в Общински съвет- П. б., мандат 2011-2015 г.
Решение № РП-142-17-140 / 28.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-142/08.08.2017 г. относно кметски наместник
Решение № РП-058-16-139 / 28.09.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-58/22.03.2016 г. относно директор на областна дирекция „Земеделие“ и главен експерт в същата дирекция