Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-106-17-104 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-106/16.06.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-109-17-103 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-109/21.06.2017 г. относно Началник на затвора
Решение № РП-105-17-102 / 27.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-105/16.06.2017 г. относно управител на общинско дружество
Решение № РП-121-17-101 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-121/06.07.2017 г. относно горски инспектор
Решение № РП-115-17-100 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-115/29.06.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-103-17-099 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-103/14.06.2017 г. относно кмет на Община Б.
Решение № РП-114-17-098 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-114/28.06.2017 г. относно главен асистент
Решение № РП-113-17-097 / 25.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-113/27.06.2017 г. относно директор на ОУ
Решение № РП-117-17-096 / 20.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-117/30.06.2017 г. относно началник на териториален отдел към РДГ-С.
Решение № РП-239-13-095 / 20.07.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-239/30.08.2013 г. относно младши експерт в МЗХ