Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-202-17-182 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-202/21.11.2017 г. относно адвокат в Адвокатска колегия – Б.
Решение № РП-193-17-181 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-193/09.11.2017 г. относно бивш и настоящ управител на общински дружества
Решение № РП-160-17-180 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-160/20.09.2017 г. относно началник-отдел към Областна дирекция по безопасност на храните – С.
Решение № РП-176-17-179 / 28.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-176/16.10.2017 г. относно директор на ДВПР „П.Т.Т.“- с.П., община С.
Решение № РП-189-17-178 / 28.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-189/03.11.2017 г. относно искане за извършване на на ЦОП в гр. К.
Решение № РП-170-17-177 / 28.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-170/05.10.2017 г. относно началник на отдел в община
Решение № РП-185-17-176 / 23.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-185/30.10.2017 г. относно директор на ТП ДГС-В.
Решение № РП-178-17-175 / 23.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-178/17.10.2017 г. относно общински съветник и председател на Общински съвет
Решение № РП-165-17-174 / 23.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-165/02.10.2017 г. относно кмет на община и управител
Решение № РП-171-17-173 / 21.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-171/06.10.2017 г. относно изпълнителен директор на „МБАЛ-Х.“ АД