Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-087-17-082 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-087/09.05.2017 г. относно директор на НИМ
Решение № РП-086-17-081 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-086/03.05.2017 г. относно член на ВСС
Решение № РП-084-17-080 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-084/02.05.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет – С.
Решение № РП-101-17-079 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-101/12.06.2017 г. относно Управител на клон към „Напоителни системи“ ЕАД
Решение № РП-075-17-078 / 27.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-075/18.04.2017 г. относно кмет на кметство
Решение № РП-083-17-077 / 08.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-083/27.04.2017 г. относно директор на дирекция
Решение № РП-079-17-076 / 08.06.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-079/20.04.2017 г. относно директор на Регионална инспекция по околна среда и води
Решение № РП-066-17-075 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-066/11.04.2017 г. относно кметски наместник
Решение № РП-040-17-074 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-040/13.03.2017 г. относно кмет на Община П.
Решение № РП-036-17-073 / 30.05.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-036/10.03.2017 г. относно директор на училище