Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-051-17-048 / 25.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-051/24.03.2017 г. относно директор на дирекция в Община А.
Решение № РП-045-17-047 / 20.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-045/16.03.2017 г. относно управител на клон „Д.Д.“ към „Н.С.“ ЕАД
Решение № РП-044-17-046 / 12.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-044/15.03.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-047-17-045 / 11.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-047/17.03.2017 г. относно Председател, секретар, член на читалищното настоятелство и счетоводител в НЧ „С.-1902“, с. Ш.
Решение № РП-004-17-044 / 06.04.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-004/01.03.2017 г. от Началник на ВА „Г.С.Р.“, гр. С
Решение № РП-022-17-043 / 06.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-022/20.02.2017 г. относно общински съветници в ОбС –Д.
Решение № РП-204-16-042 / 06.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-204/02.11.2016 г. относно заместник-кмет на община П.
Решение № РП-033-17-041 / 04.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-033/06.03.2017 г. относно твърдения за конфликт на интереси и търговия с влияние при провеждане на конкурси за държавни служители
Решение № РП-025-17-040 / 04.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-025/23.02.2017 г. относно главен социален работник към Д.“С.П.“ – гр. Л.
Решение № РП-018-17-039 / 04.04.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-018/15.02.2017 г. относно Началник на Дирекция за национален строителен контрол и служители в Регионална дирекция за национален строителен контрол – гр.П.