Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-195-17-192 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-195/10.11.2017 г. относно главен архитект
Решение № РП-186-17-191 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-186/31.10.2017 г. относно директор на ДТ
Решение № РП-201-17-190 / 14.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-201/17.11.2017 г. относно кмет на с. Р. и член на Настоятелството и Секретар на НЧ
Решение № РП-197-17-189 / 14.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-197/13.11.2017 г. относно главен инспектор по приходите в сектор Оперативни дейности - Б.
Решение № РП-196-17-188 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-196/10.11.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет Ч.
Решение № РП-191-17-187 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017 г. относно служители на ИА
Решение № РП-188-17-186 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-188/31.10.2017 г. относно главен архитект и строителен техник в Община С.
Решение № РП-183-17-185 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-183/24.10.2017 г. относно общински съветници
Решение № РП-182-17-184 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-182/23.10.2017 г. относно кмет на Община Д.
Решение № РП-174-17-183 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-174/13.10.2017 г. относно кмет и главен архитект на Община П.