Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-164-17-158 / 24.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-164/29.09.2017 г. срещу неидентифицирани лица
Решение № РП-157-17-157 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-157/19.09.2017 г. относно главен специалист в Община С.
Решение № РП-173-17-156 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-173/06.10.2017 г. относно твърдения за нарушения при провеждане на конкурси и заемане на длъжности в университет
Решение № РП-138-17-155 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-138/02.08.2017 г. относно инспектор при Изпълнителна агенция
Решение № РП-151-17-154 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-151/25.08.2017 г. относно директор на СМГ
Решение № РП-121-14-153 / 19.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-121/21.05.2014 г. относно кмет на Община Х.
Решение № РП-129-17-152 / 17.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-129/19.07.2017 г. относно заместник-кмет
Решение № РП-161-17-151 / 17.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-161/26.09.2017 г. относно заместник- министър
Решение № РП-153-17-150 / 12.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-153/04.09.2017 г. относно Съдия по вписванията и Ръководител на съдиите по вписванията с район на действие – РС-Л.
Решение № РП-144-17-149 / 12.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-144/14.08.2017 г. относно председател и заместник-председател на Националния статистически институт