Решение № РП-218-17-199 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-218/11.12.2017 г. относно лесничей и ръководител участък в ТП на ДГС Е.

Решение № РП-218-17-199 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-218/11.12.2017 г.