Решение № РП-211-17-201 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-211/29.11.2017 г. относно директор на детска градина и общински съветник

Решение № РП-211-17-201 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-211/29.11.2017 г.