Решение № РП-204-17-202 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-204/23.11.2017 г. относно кмет

Решение № РП-204-17-202 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-204/23.11.2017 г.