Решение № РП-200-17-194 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-200/13.11.2017 г. относно членове на КЕВР

Решение № РП-200-17-194 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-200/13.11.2017 г.