Решение № РП-219-17-200 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-219/14.12.2017 г. относно ръководител катедра и Катедрен съвет по очни болести към МФ, МУ- С. и Началник очна клиника в УМБАЛ

Решение № РП-219-17-200 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-219/14.12.2017 г.