Решение № РП-207-17-198 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-207/24.11.2017 г. относно главен архитект

Решение № РП-207-17-198 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-207/24.11.2017 г.