Решение № РП-199-17-196 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-199/13.11.2017 г. относно главен специалист в Териториално звено „ГРАО“ – Д. при МРРБ

Решение № РП-199-17-196 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-199/13.11.2017 г.