Решение № РП-010-17-195 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-010/23.11.2017 г. от директор на Дирекция „Бюро по труда“

Решение № РП-010-17-195 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-010/23.11.2017 г.