Решение № РП-198-17-193 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-198/13.11.2017 г. относно общински съветник

Решение № РП-198-17-193 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-198/13.11.2017 г.