Решение № РП-195-17-192 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-195/10.11.2017 г. относно главен архитект

Решение № РП-195-17-192 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-195/10.11.2017 г.