Решение № РП-197-17-189 / 14.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-197/13.11.2017 г. относно главен инспектор по приходите в сектор Оперативни дейности - Б.

Решение № РП-197-17-189 / 14.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-197/13.11.2017 г.