Решение № РП-191-17-187 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017 г. относно служители на ИА

Решение № РП-191-17-187 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017 г.