Решение № РП-188-17-186 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-188/31.10.2017 г. относно главен архитект и строителен техник в Община С.

Решение № РП-188-17-186 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-188/31.10.2017 г.