Решение № РП-183-17-185 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-183/24.10.2017 г. относно общински съветници

Решение № РП-183-17-185 / 07.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-183/24.10.2017 г.